Oddelenie matričného úradu

Jarková 26, prízemie

Mgr. Anna Komanická
vedúca oddelenia
e-mail: anna.komanicka (@) presov.sk
tel. : 051/3100 506
č.dv. 120

Helena Kosťová
matrikárka
e-mail: helena.kostova (@)presov.sk
tel.: 051/3100 508
č.dv. 103

Mgr. Slávka Kundrátová
matrikárka
e-mail: slavka.kundratova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 509
č.dv. 103

Cecília Lapšanská
matrikárka
e-mail: cecilia.lapsanska (@) presov.sk
tel.: 051/3100 507
č.dv. 103

Milka Namešpetrová
matrikárka
e-mail: milka.namespetrova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 507
č.dv. 103

Renáta Tokárová
matrikárka
e-mail: renata.tokarova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 508
č.dv. 103

Bc. Viera Vašková
matrikárka
e-mail: viera.vaskova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 509
č.dv. 103

Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 16.2.2016 09:29
presov.vadium.sk