Oddelenie klientskeho centra

 

Ľudmila Líšková
poverená riadením oddelenia
e-mail: ludmila.liskova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 520
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 205

Valéria Aštaryová
referentka
e-mail: valeria.astaryova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 510 -14
Jarková 26, prízemie, č.dv. 104

Monika Bochňová
referentka
e-mail: monika.bochnova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 515
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Mária Džobaniková
referentka
e-mail: maria.dzobanikova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 510 -14
Jarková 26, prízemie, č.dv. 104

Mgr. Katarína Gernáthová
referentka
e-mail: katarina.gernathova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 516 
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Anna Ivanková
odborná referentka
e-mail: anna.ivankova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 510 -14
Jarková 26, prízemie, č.dv. 104

Lívia Kašprišinová
referentka
e-mail: livia.kasprisinova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 505, 516 - 18
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Iveta Katreničová
odborná referentka
e-mail: iveta.katrenicova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 510 -14
Jarková 26, prízemie, č.dv. 104

Karol Malinovský
referent
e-mail: karol.malinovsky (@) presov.sk
tel.: 051/3100 120
Hlavná 73, č.dv. 05

Daniela Michaľáková
referentka
e-mail: daniela.michalakova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 505, 516 - 18
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Mgr. Jana Múdra
referentka
e-mail: jana.mudra (@) presov.sk
tel.: 051/3100 505, 516 - 18
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Mgr. Mikuláš Štroncer
referent
e-mail: mikulas.stroncer (@) presov.sk
tel.: 051/3100 505, 516 - 18
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Jana Zákutná
referentka
e-mail: jana.zakutna (@) presov.sk
tel.: 051/3100 505, 516 - 18
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Mgr. Marta Kahanovská Birošová
odborná referentka
e-mail: marta.birosova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 157 
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 17

Hedviga Krajňáková
referentka
e-mail: hedviga.krajnakova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 120
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 5

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 20.8.2015 10:45
presov.vadium.sk