Oddelenie hospodárskej prevádzky

Ing. Daniela Dzubajová
vedúca oddelenia
e-mail: daniela.dzubajova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 112
Mobil: 0905 325 928
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 23

Sylvia Ňakatová
odborná referentka
e-mail: sylvia.nakatova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 150
Mobil: 0919 140 880
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 9

Milena Vavreková
odborná referentka
e-mail: milena.vavrekova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 150
Mobil: 0907 960 933
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 9

Karol Namešpetra
referent
e-mail: karol.namespetra (@) presov.sk
tel.: 051/3100 136
Mobil: 0905 520 694
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 8

Jaroslav Lukáč
údržbár, vodič
tel.: 051/3100 252
Mobil: 0907 239 870

František Nakata
vodič
tel.: 051/3100 252

František Namešpetra
údržbár
tel.: 051/3100 252
Mobil: 0907 533 914

Anton Kucharik
informátor
tel.: 051/3100 154

Alena Letkovská
informátorka
tel.: 051/3100 154

Alžbeta Smetanová
informátorka
tel.: 051/3100 255

Magdaléna Janigová
informátorka
tel.: 051/3100 154

Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 29.2.2016 14:38
presov.vadium.sk