Majetkovo-právne oddelenie

Jarková 24, 4. poschodie

Majetkovo právne oddelenie

JUDr. Ľudmila Vargová
vedúca oddelenia
e-mail: ludmila.vargova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 225
č.dv. 507/A

Ing. Július Adam
odborný referent
e-mail: julius.adam (@) presov.sk
tel.: 051/3100 212
č.dv. 525

JUDr. Viera Andrejková
právnička
e-mail: viera.andrejkova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 282
č.dv. 503

JUDr. Lýdia Brumerčíková
právnička
e-mail: lydia.brumercikova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 229
č.dv.: 523

Alena Buzgoóvá
odborná referentka
e-mail: alena.buzgoova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 228
č.dv. 524

JUDr. Katarína Juricová
právnička
e-mail: katarina.juricova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 283

JUDr. Denisa Končar
odborná referentka
e-mail: denisa.gaborova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 229
č.dv.: 523

Anna Lichvárová
odborná referentka
e-mail: anna.lichvarova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 212
č.dv. 525

Alžbeta Polačková
odborná referentka
e-mail: alzbeta.polackova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 218
č.dv. 518

PhDr. Eva Sirotňáková
odborná referentka
e-mail: eva.sirotnakova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 228
č.dv. 524

Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 16.2.2016 09:39
presov.vadium.sk