Oddelenie riadenia projektov

Hlavná 73

Ing. Jana Vrteľová
vedúca oddelenia
e-mail: jana.vrtelova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 135
Mobil: 0911 618 108
1. posch, č. dv. 34

Mária Antolová
referentka
e-mail: maria.antolova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 104
2. posch, č. dv. 42a

JUDr. Veronika Vozárová
odborná referentka
e-mail: veronika.vozarova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 104
2. posch, č. dv. 42a

Mgr. Zuzana Dráčová
odborná referentka
e-mail: zuzana.dracova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 124
1. posch, č. dv. 37

Mgr. Magdaléna Himičová
odborná referentka
e-mail: magdalena.himicova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 139
1. posch, č. dv. 33

Ľudmila Kaňuková
referentka
e-mail: ludmila.kanukova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 139
1. posch, č. dv. 33

RNDr. Ivana Malinovská PhD.
odborná referentka
e-mail: ivana.malinovska (@) presov.sk
tel. : 051/3100 118
1. posch, č. dv. 36

Mgr. Daniela Pavúková
projektová manažérka
e-mail: daniela.pavukova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 124
1. posch, č. dv. 37

Aktualizoval: Ing. Stanislav Uhrín 7.6.2016 09:31
presov.vadium.sk