Oddelenie investičnej činnosti

Jarková 24

Ing. Ľudovít Koháni
vedúci oddelenia
e-mail: ludovit.kohani (@) presov.sk
tel. : 051/3100 220
Mobil: 0904 452 894
3. poschodie, č.dv. 422

Mgr. Vladimír Fertaľ
odborný referent
e-mail: vladimir.fertal (@) presov.sk
tel. : 051/3100 260
Mobil: 0903 624 786
3. poschodie, č.dv. 423

Mgr. Jana Grešová
odborná referentka
e-mail: jana.gresova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 206
3. poschodie, č.dv. 406

Ing. Belo Kočiš
odborný referent
e-mail: belo.kocis (@) presov.sk
tel. : 051/3100 220
Mobil: 0917 360 337
3. poschodie, č.dv. 422

Ing. Milena Kollarčíková
odborná referentka
e-mail: milena.kollarcikova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 205
3. poschodie, č.dv. 407

Ľubica Lacinová
odborná referentka
e-mail: lubica.lacinova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 206
3. poschodie, č.dv. 406

Bc. Gabriel Miškuf
stavebný dozor
e-mail: gabriel.miskuf (@) presov.sk
tel.: 051/3100 259
Mobil: 0905 214 301
3. poschodie, č.dv. 423

Ing. Martin Sopko
stavebný dozor
e-mail: martin.sopko (@) presov.sk
tel.: 051/3100 220
Mobil: 0948 538 610
3. poschodie, č.dv. 422

Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 16.2.2016 09:43
presov.vadium.sk