Oddelenie dopravy a životného prostredia

Jarková 24

Ing. Miroslav Širgel
vedúci oddelenia
e­mail: miroslav.sirgel (@) presov.sk
tel. : 051/3100 207
Mobil: 0915 833 118
2. poschodie, č.dv. 327

Mgr. Milan Andraščík
odborný referent
e­mail: milan.andrascik (@) presov.sk
tel. : 051/3100 251
2. poschodie, č.dv. 325

Ing. Oľga Balážová
odborná referentka
e­mail: olga.balazova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 227
3. poschodie, č.dv. 420

MVDr. Tibor Bindas
odborný referent
e­mail: tibor.bindas (@) presov.sk
tel. : 051/3100 210
3. poschodie, č.dv. 420

Katarína Mértenová
odborná referentka
e­mail: katarina.mertenova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 267
3. poschodie, č.dv. 425

Ing. Jarmila Miklošová
odborná referentka
e­mail: jarmila.miklosova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 271
3. poschodie, č.dv. 425

Ing. Darina Sýkorová
koordinátorka dopravy
e­mail: darina.sykorova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 251
2. poschodie, č.dv. 325

Ing. Stanislav Tupta
koordinátor-energetický manažér
e­mail: stanislav.tupta (@) presov.sk
tel. : 051/3100 271
3. poschodie, č.dv. 425

PhDr. Nikol Volková
odborná referentka
e­mail: nikol.volkova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 248
2. poschodie, č.dv. 326

Ing. Júlia Cinkanič Brtková
odborná referentka
e­mail: julia.brtkova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 281
Mobil: 0917 512 988
Jarková 24, 4. poschodie, č.dv. 407A

Aktualizoval: Ľubomír Hleba, Ing. 17.3.2016 08:38
presov.vadium.sk