Oddelenie komunálnych služieb

Jarková 24, 4. poschodie

Ing. Otília Ferenčíková
vedúca oddelenia
e­mail: otilia.ferencikova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 279
Mobil: 0904 534 339
Jarková 24, 4.poschodie, č.dv. 521

Mgr. Ingrid Garajová Valentová
odborná referentka
e­mail: ingrid.garajovavalentova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 246
č.dv. 317

Ing. Viera Ježiková
odborná referentka
e­mail: viera.jezikova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 281
Mobil: 0904 534 336
č.dv. 407a

Ing. Dagmar Moskvičová
odborná referentka
e­mail: dagmar.moskvicova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 280
č.dv. 520

Ing. Stanislav Seman
odborný referent
e­mail: stanislav.seman (@) presov.sk
tel. : 051/3100 280
Mobil: 0948 023 471
č.dv. 520

Ing. Miroslav Vrbenský
odborný referent
e­mail: miroslav.vrbensky (@) presov.sk
tel. : 051/3100 277
Mobil: 0904 691 004
č.dv. 522a

Ing. Igor Zvoláreň
koordinátor
e­mail: igor.zvolaren (@) presov.sk
tel. : 051/3100 277
č.dv. 522a

Mgr. Helena Bujnovská
koordinátor
e-mail: helena.bujnovska (@) presov.sk
tel. : 051/3100 278
Mobil: 0915 791 688
Jarková 24, č.dv. 522

Ing. Zuzana Sopková
odborný referent
e-mail: zuzana.sopkova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 246
Jarková 24, č.dv.: 317

Zlata Fabianová

koordinátorka MOS
e-mail: zlata.fabianova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 278
Jarková 24, č.dv. 522

Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 12.1.2016 13:11
presov.vadium.sk