Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie

Mgr. Terézia Bilasová
vedúca oddelenia
e-mail: terezia.bilasova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 523
Mobil: 0911 307 956
Jarková 26,  1. poschodie, č. dv. 203

Bc. Milada Antušová
odborná referentka
e-mail: milada.antusova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 567
Jarková 24,  prízemie, č. dv. 113

Mgr. Iveta Dulinová
odborná referentka
e-mail: iveta.dulinova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 558
Jarková 24,  prízemie, č. dv. 112

Ľudmila Romanová
odborná referentka
e-mail: ludmila.romanova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 552
Jarková 24,  prízemie, č. dv. 111

Ing. Iveta Makarová
odborný referent
e-mail: iveta.makarova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 528
Jarková 24, č.dv. 113

Mgr. Mária Ščecinová
odborný referent
e-mail: maria.scecinova (@) presov.sk
tel.: 501/3100 559
Jarková 26, č.dv. 317

Mgr. Anna Šuliková
odborná referentka
tel.: 051/3100 567, 524
Jarková 26, č.dv. 113

Mgr. Katarína Hnatová
odborná referentka


Komunitní pracovníci

Mgr. Marcela Vertaľová - odborný garant KC

Martina Lehocká - odborný pracovník KC

Tibor Godla - pracovník KC


Číslo telefónu: 051/7782507

Kancelária: Komunitné centrum - Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, K Starej tehelni 1, Prešov


Terénni pracovníci

Mgr. Peter Ščecina - terénny sociálny pracovník

Mgr. Monika Kačmárová - terénna sociálna pracovníčka

Mgr. Mária Čuntová - terénna pracovníčka

Mikuláš Eštočák - terénny pracovník

Číslo telefónu: 0907/780 419, 0907/779 495

Kancelária: Slovenská 40, PrešovMgr. Eva Kakščíková

vedúca Komunitného centra - NDCpDaR

e-mail: eva.kakascikova (@) presov.sk

tel.: 051/77 105 57

       051/77 825 07


Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 17.6.2016 13:55
presov.vadium.sk