Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

 

PhDr. Jana Zakarovská
vedúca oddelenia
e-mail: jana.zakarovska (@) presov.sk
tel. : 051/3100 527
Mobil: 0908 617 168
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 206

Mgr. Dana Begová
odborná referentka
e-mail: dana.begova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 523
Jarková 26, 2. poschodie, č.dv. 203

Hedviga Dudlová
odborná referentka
e-mail: hedviga.dudlova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 560
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 317

Mgr. Mária Hrehová
odborná referentka
e-mail: maria.hrehova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 526
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 206

Ľudmila Kurhajcová
odborná referentka
e-mail: ludmila.kurhajcova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 560
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 317

Bc. PhDr. Katarína Kvokačková
odborná referentka
e-mail: katarina.kvokackova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 553
Jarková 26, 2. poschodie, č.dv. 203

Viera Mitaľová
odborná referentka
e-mail: viera.mitalova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 529
Mobil: 0908 920 060
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 207

Mgr. Alena Molčanová
odborná referentka
e-mail: alena.molcanova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 529
Mobil: 0908 920 078
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 207

Mgr. Eman Mrouah
odborný referent
e-mail: eman.mrouah (@) presov.sk
tel. : 051/3100 552
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 111

Mgr. Janka Hnatová
odborná referentka
e-mail: janka.hnatova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 523
Jarková 26, č.dv. 203

Mgr. František Kováčik
odborný referent
e-mail: frantisek.kovacik (@) presov.sk
tel.: 051/3100 554
Jarková 26, č.dv. 203

Mgr. Mária Pervanová
odborný referent
e-mail: maria.pervanova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 554
Jarková 26,  1. poschodie, č. dv. 203

Mgr. Eva Hudáková
odborný referent
e-mail: eva.hudakova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 521
Jarková 26, č.dv. 220

Mgr. Viera Horňáková
odborná referentka  
e-mail: viera.hornakova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 553
Jarková 26, č.dv.203


Denné centrum:


Sabinovská č. 34, Prešov, č. t.: 051/ 77 105 57,  Mgr. Eva Kakaščíková, vedúca DC

Jiráskova č. 1, Prešov, č. t.: 051/77 062 41,  Anna Lukáčová, vedúca DC

Popradská č. 8, Prešov, č. t.: 051/77 032 47,  Zdenka Bulíková, vedúca DC

Družba, Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov č. t.: 051/77 191 84,  JUDr. Anna Hrustičová, vedúca DC


Zariadenie pre seniorov:


Náruč, Veselá 1, Prešov, č.t. 051/77 106 06,  PhDr. Jozef Dobrovič, riaditeľ

Harmónia, Cemjata 4, Prešov,č.t.  051/77 11 900, 051/77 11 909,  PhDr. Valéria Stajančová, poverená riadením

Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 18.2.2016 09:49
presov.vadium.sk