Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

4. riadne - výjazdové zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove sociálnej a bytovej

Komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová

P o z v á n k a

Pozývame Vás na 4. riadne – výjazdové zasadnutie komisie MsZ v Prešove sociálnej a bytovej,

ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2015 o 15.00 hod.


v priestoroch Domova nádeje Gréckokatolíckej charity Prešov na ul. Jarkovej 79
v Prešove

 

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

3. Žiadosti o opakovaný nájom bytu
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

4. Žiadosť o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

5. Žiadosť o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

6. Zoznam uchádzačov o pridelenie malometrážneho nájomného bytu, ktorí spĺňajú kritériá pre pridelenie uvoľnených malometrážnych nájomných bytov na Ul. Arm. gen. Svobodu 26 v Prešove podľa čl. 6 VZN mesta Prešov č. 5/2011 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

7. Návrh na rozpočtové opatrenie
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

8. Informatívna správa o plnení opatrení schválených uznesením MsZ v Prešove č. 55/2011 zo dňa 25.5.2011 za II. polrok 2014
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

9. Rôzne
Žiadosť Martina Petika a Žanety Petikovej o udelenie výnimky primátora a prednostné pridelenie nájomného bytu
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová


Prílohy

Zverejnil: Jana Zakarovska 4.3.2015 16:02
Aktualizoval: Jana Zakarovska 4.3.2015 16:07 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.