16. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 563/2014 zo dňa 16.6.2014 k nakladaniu s odpadmi v meste Prešov.

Hlasovanie:

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 1.4.2015 12:52
presov.vadium.sk