7. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Draka Comteq Slovakia s. r. o.

Hlasovanie:

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 1.4.2015 11:47
presov.vadium.sk