4. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie apríl 2015 – september 2015.

Zvukový záznam:

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 1.4.2015 11:12
presov.vadium.sk