Mesto PREŠOV

Thursday - 07. December 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu 4. zasadnutia Mestskej rady v Prešove, ktoré sa uskutoční 13.4.2015

POZVÁNKA

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie Mestskej rady v Prešove,
ktoré sa uskutoční


dňa 13. apríla 2015 (pondelok) so začiatkom o 10.00 hod.

v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 1. poschodie.

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2014.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

3. Návrh na pričlenenie obce Krížovany do spoločného školského obvodu základných škôl mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

4. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2015.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

5. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch P. H. K. Prešov, n. o.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku mesta MsÚ

7. Informatívna správa o plnení opatrení schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 55/2011 zo dňa 25.5.2011 za II. polrok 2014.
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ

8. Návrh Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

9. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

10. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

11. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch Združenia LAPANČ.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

12. Návrh na zvolanie 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta Mestského úradu v Prešove

13. Rôzne.

14. Záver.

 


 

 

Ing. Andrea Turčanová, v. r.

primátorka mesta

 


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 7.4.2015 13:33
Aktualizoval: Iveta Feckova 8.4.2015 15:48 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.