Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

5. riadne zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove sociálnej a bytovej

Komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová


P o z v á n k a

Pozývame Vás na 5. riadne zasadnutie komisie MsZ v Prešove sociálnej a bytovej,

ktoré sa uskutoční dňa 15.4.2015 o 15.00 hod.

na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 26, zasadacia miestnosť na I. posch. , č.d. 217

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
    Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

3. Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu zaradených do žrebovania na
určenie poradia pre pridelenie uvoľneného nájomného bytu na ul.
Majakovského č. 3 v Prešove
    Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

4. Žrebovanie uchádzačov o pridelenie nájomného bytu zaradených do žrebovania na
určenie poradia pre pridelenie uvoľneného nájomného bytu na ul.
Majakovského č. 3 v Prešove
     Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

5. Návrh na pridelenie voľného nájomného bytu na ul. MDŽ 2 v Prešove
    Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

6. Žiadosti o opakovaný nájom nájomného bytu 
    Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

7. Žiadosti o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov
     Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

8. Žiadosti o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov
     Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

9. Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie na rok 2015
     Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

10. Rôzne
      a) informácia o preverení technického stavu nájomného bytu na ul. Tarasa Ševčenka
      b) žiadosť ZpS Harmónia Cemjata - Prešov o navýšenie rozpočtu na rok 2015
      c) zámer na zriadenie Zariadenia opatrovateľskej služby v objekte na ul. Fraňa Kráľa v Prešove
      d) informácia o správe o prijatých opatreniach a výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2012


Prílohy

Zverejnil: Jana Zakarovska 8.4.2015 16:44
Aktualizoval: Jana Zakarovska 8.4.2015 16:44 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.