Mesto PREŠOV

Friday - 10. April 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z XI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, zo dňa 29.3.2004, číslo: 140/2004 k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za rok 2003

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

konštatuje, že
- v roku 2003 boli zrealizované stavebné práce v hodnote 98,254 tis. Sk,
- bolo dokončených 6 stavieb v súlade s plánom,
- ukončila sa výstavba telocvične k ZŠ Ul. Važecká, rekonštrukcia Ul. Šebastovskej, Kruhová rampa pri budove VsE, pribudlo 70 parkovacích miest, 1.465 bm vodovodu a 1.225 bm kanalizácie,
- pokračovala výstavba nájomných bytov v lokalite Sabinovská – Majakovského,
- splnením plánovaných úloh došlo k naplneniu ďalších rozvojových zámerov mesta;

berie na vedomie
správu o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za rok 2003.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: Jozef Pribula v.r.
Dorota Straková MUDr. Vasiľ Janko v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.