Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Prešove, 7.5.2015

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) a ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie Mestskej rady v Prešove,
ktoré sa uskutoční


dňa 7. mája 2015 (štvrtok) so začiatkom o 13.00 hod.

v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 1. poschodie.


Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhu programu.


Návrh programu:

1. Pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 66/2015 k neprerokovaným správam z následných finančných kontrol − rok 2014 (Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Zariadenie pre seniorov Harmónia − Cemjata, Podnikateľská činnosť MsÚ, Základná škola Važecká).
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 67/2015
k správe o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných účtovných dokladov na vybraných oddeleniach MsÚ v Prešove.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

3. Záver.

 

 

                                                                                Ing. Andrea Turčanová, v. r.

                                                                                       primátorka mesta


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 5.5.2015 12:10
Aktualizoval: Iveta Feckova 5.5.2015 17:35 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.