Mesto PREŠOV

Friday - 10. April 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z XI. riadneho zasadnutia MsZ, zo dňa 29.3.2004, číslo: 144/2004 k návrhu na zriadenie Školského úradu pre prenesený výkon štátnej správy v meste Prešov, návrh jeho organizačnej štruktúry a na vyhlásenie školského obvodu

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
zriadenie Školského úradu pre prenesený výkon štátnej správy v meste Prešov, jeho organizačnú štruktúru a vyhlasuje jeden školský obvod;

žiada
Ing. Milana Benča, primátora mesta
predložiť na júnové rokovanie mestskej rady návrh zmeny organizačnej štruktúry mestského úradu.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Jozef Pribula v.r.
MUDr. Vasiľ Janko v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.