Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

7. riadne - výjazdové zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej

                                               Komisia MsZ mesta Prešov sociálna a bytová


                                                                    Pozvánka

Pozývame  Vás na 7. riadne – výjazdové zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej, ktoré sa uskutoční dňa
                                              
                                                          4. júna 2015 o 15.00 hod.

v priestoroch neziskovej organizácie Mintaka na ul. Fraňa Kráľa č. 12 v Prešove

 

Program rokovania:
 
1. Otvorenie

2. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
    Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

3. Žiadosť o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov
    Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

4. Žiadosti o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v  nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov
    Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

5. Žiadosti o opakovaný nájom nájomného bytu
    Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

6. Zoznam žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci pre rodiny s        

    nezaopatrenými deťmi
    Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

7. Zoznam žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci pre dôchodcov alebo 

    občanov v hmotnej núdzi  
    Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

8. Zoznam žiadateľov o poskytnutie opakovanej dávky sociálnej pomoci na stravovanie zabezpečované prostredníctvom  

    jedálne
    Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

9. Aktuálne  plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov dotýkajúce sa jeho plnenia v

    lokalite nájomných bytov na ul. K Starej tehelni

    Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

10. Informatívna správa o stave rozpracovanosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 

      2025
      Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová


11. Rôzne:
    a) Stanovisko oddelenia investičnej výstavby MsÚ v Prešove k technickému riešeniu výskytu vlhkosti v objekte ZpS  

        Harmónia, Prešov - Cemjata
        Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

    b) Informácia – Žiadosť ZpS Harmónia, Prešov – Cemjata o úpravu rozpočtu
        Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

 

 

 

 


Prílohy

Zverejnil: Terezia Bilasova 28.5.2015 17:30
Aktualizoval: Terezia Bilasova 28.5.2015 17:30 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.