Mesto PREŠOV

Thursday - 02. December 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční 8.6.2015

POZVÁNKA

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční


dňa 8. júna 2015 (pondelok) so začiatkom o 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.


Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhu programu.


Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Správa o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov led technológiou“.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

3. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

4. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 7.
Predkladá: Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

6. Záver.

 

                                                                        Ing. Andrea Turčanová, v. r.

                                                                                 primátorka mesta


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 2.6.2015 15:11
Aktualizoval: Iveta Feckova 4.6.2015 15:49 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.