Bod 2. Správa o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom - Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov led technológiou.

Hlasovania:

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 9.6.2015 13:39
presov.vadium.sk