Bod 4. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.

Hlasovania:

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 9.6.2015 13:42
presov.vadium.sk