Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

8. riadne zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej

Komisia MsZ mesta Prešov sociálna a bytová


P o z v á n k a

Pozývame Vás na 8. riadne zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej,

ktoré sa uskutoční dňa 1. júla 2015 o 15.00 hod.

na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 26 (zasadacia miestnosť na I. posch. , č.d. 217)

 

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

3. Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu zaradených do žrebovania na určenie poradia pre pridelenie uvoľnených nájomných bytov na ul. Majakovského 19 a na ul. Majakovského 23
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

4. Žrebovanie uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na určenie poradia pre pridelenie uvoľnených nájomných bytov na ul. Majakovského 19 a na ul. Majakovského 23
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

5. Návrh na pridelenie uvoľneného nájomného bytu na ul. Arm. gen. Svobodu 26 v Prešove
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

6. Žiadosti o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

7. Žiadosti o opakovaný nájom nájomného bytu
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

8. Žiadosti Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata a Zariadenia pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov o navýšenie rozpočtu na rok 2015
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

9. Návrh na rozpočtové opatrenie
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská


10. Rôzne:
a) Stanovisko k prenájmu nebytových priestorov bývalej MŠ Bernolákova 17 v Prešove
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

b) Stanovisko k predĺženiu zmluvy o nájme bytu na ul. Levočská 83 v Prešove pre ZZŽ Mymamy na účely prevádzkovania zariadenia núdzového bývania
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová


Prílohy

Zverejnil: Jana Zakarovska 24.6.2015 13:37
tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.