Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

U Z N E S E N I E z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 174/2004 k návrhu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Prešove

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

z r i a ď u j e
funkciu stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície v Prešove;

o d p o r ú č a
JUDr. Jánovi Pavlovskému, náčelníkovi MsP v Prešove
poveriť funkciou stáleho zástupcu náčelníka MsP v Prešove p. Jozefa Husovského;

ž i a d a
Ing. Milana Benča, primátora mesta
spolu s organizačným poriadkom MsÚ predložiť organizačný poriadok s organizačnou štruktúrou Mestskej polície v Prešove;
Termín: MsR – jún 2004
MsZ – júl 2004
zaistiť zvýšený dozor na území Starej tehelne.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Mgr. Juraj Hurný v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.