Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

U Z N E S E N I E z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 181/2004 k návrhu na zmenu členov v Komisii MsZ inančnej, plánovacej a správy mestských organizácií a v Komisii MsZ pre kultúru a zahraničné kon

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

o d v o l á v a

poslanca MsZ Ing. Stanislava Kahanca z funkcie člena Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií,
poslanca MsZ Ing. Stanislava Gobana z funkcie člena Komisie MsZ pre kultúru a zahraničné kontakty;

v o l í

poslanca MsZ Ing. Stanislava Gobana za člena Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií,
poslanca MsZ Ing. Antona Anderka za člena Komisie MsZ pre kultúru a zahraničné kontakty.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Mgr. Juraj Hurný v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.