Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

U Z N E S E N I E z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 160/2004 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 85/1999 o mes

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a  v e d o m i e
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 85/1999 o mestskom prepravnom poriadku pre prevádzku MHD v Prešove;

u z n á š a   s a  a  s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 85/1999 o mestskom prepravnom poriadku pre prevádzku MHD v Prešove.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Mgr. Juraj Hurný v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.