Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

U Z N E S E N I E z XII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 31.5.2004 číslo: 162/2004 k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. štvrťrok 2004

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a   v e d o m i e
správu o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. štvrťrok 2004;

r u š í
uznesenie MsZ č. 138/2004 zo dňa 26.2.2004 v časti „schvaľuje“, písm. a) pozastavenie novozačínaných stavebných akcií v pláne investičnej výstavby pre rok 2004 v objeme 12,9 mil. Sk.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Mgr. Juraj Hurný v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.