Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

9. riadne zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej

Komisia MsZ mesta Prešov sociálna a bytová


P o z v á n k a

Pozývame Vás na 9. riadne zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej, ktoré sa

uskutoční dňa 23. septembra 2015 o 15.00 hod.

na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 26 (zasadacia miestnosť na I. posch. , č.d. 217)

 

Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

3. Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu zaradených do žrebovania na určenie poradia pre pridelenie uvoľnených nájomných bytov na ul. Majakovského 19 a na ul. Majakovského 23
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

4. Žrebovanie uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na určenie poradia pre pridelenie uvoľnených nájomných bytov na ul. Majakovského 19 a na ul. Majakovského 23
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

5. Žiadosti o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

6. Žiadosť o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

7. Žiadosti o opakovaný nájom nájomného bytu
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

8. Zoznam voľných nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

9. Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu – návrh na riešenie bytovej potreby žiadateľov v zmysle čl. 6 VZN mesta Prešov č. 5/2011 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová


10. Zoznam žiadateľov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

11. Zoznam žiadateľov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

12. Zoznam žiadateľov o poskytnutie opakovanej dávky sociálnej pomoci na stravovanie
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

13. Návrh na rozpočtové opatrenie k žiadosti o navýšenie rozpočtu pre ZpS Harmónia, Prešov - Cemjata
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

14. Návrh na rozpočtové opatrenie – žiadosť o úpravu a navýšenie rozpočtu na realizáciu terénnej sociálnej práce
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

15. Rôzne:
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu na ul. Plzenská 27 v Prešove
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

 

S pozdravom

 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. , v.r.
predseda komisie

 


Pozvaní:
1. Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
2. Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením oddelenia starostlivosti o deti, rodinu a bývanie
3. PhDr. Jana Zakarovská, poverená riadením oddelenia starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov


Na vedomie:
1. Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
2. Ing. Štefan Kužma, zástupca primátorky mesta
3. PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsÚ

 

Vybavuje: PhDr. Mária Humeníková


Prílohy

Zverejnil: Jana Zakarovska 16.9.2015 16:30
Aktualizoval: Jana Zakarovska 16.9.2015 16:33 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.