Bod 3. Návrh na zmenu Stanov akciových spoločností Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. s.

Hlasovanie:

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 22.9.2015 18:17
presov.vadium.sk