Bod 5. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov.

Hlasovanie:

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 22.9.2015 18:21
presov.vadium.sk