Bod 9. Informatívna správa o stave príprav na vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove.

Hlasovanie:

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 22.9.2015 18:33
presov.vadium.sk