Bod 15. Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie.

Hlasovanie:

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 22.9.2015 19:34
presov.vadium.sk