Mesto PREŠOV

Thursday - 07. December 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

10. riadne zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej

Komisia MsZ mesta Prešov sociálna a bytová


  P o z v á n k a

 

Pozývame  Vás na 10. riadne zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej, ktoré sa uskutoční dňa
                                              

07. októbra 2015 o 15.00 hod.


na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 26 (zasadacia miestnosť na I. posch., č. d.  217)

 


Program rokovania:
 
1. Otvorenie

2. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

3. Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu zaradených do žrebovania na určenie poradia  pre  pridelenie   uvoľnených   nájomných   bytov na  ul. Majakovského  a na ul. Sabinovskej
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

4. Žrebovanie uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na určenie poradia  pre  pridelenie   uvoľnených   nájomných   bytov na  ul. Majakovského a na ul. Sabinovskej
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

5. Žiadosti o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v  nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

6. Žiadosti o opakovaný nájom nájomného bytu
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

7. Návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská a Mgr. Terézia Bilasová

8. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská a Mgr. Terézia Bilasová

9. Informatívna správa o plnení opatrení schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 55/2011 zo  dňa 25.5.2011 za I. polrok 2015
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

10. Návrh na zriadenie sociálnej služby – denný stacionár v Zariadení pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská


Prílohy

Zverejnil: Jana Zakarovska 30.9.2015 16:08
tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.