Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

11. riadne zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej

Komisia MsZ mesta Prešov sociálna a bytová


  P o z v á n k a

Pozývame  Vás na 11. riadne zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej, ktoré sa uskutoční dňa
                                              

04. novembra 2015 o 15.00 hod.

na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 26 (zasadacia miestnosť na I. posch., č. d.  217)

 


Program rokovania:
 

1. Otvorenie

2. Žiadosti o nájomný byt
Predkladá: Mgr. Anna Šuliková

3. Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu zaradených do žrebovania na určenie poradia pre pridelenie uvoľnených nájomných bytov na ul. Majakovského a na ul. Sabinovskej.
Predkladá: Mgr. Anna Šuliková

4. Žrebovanie uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na určenie poradia  pre  pridelenie uvoľnených   nájomných bytov na  ul. Majakovského a na ul. Sabinovskej 
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

5. Žiadosti o prechodný pobyt
Predkladá: Mgr. Anna Šuliková

6. Žiadosti o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v  nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov
Predkladá: Mgr. Anna Šuliková

7. Žiadosti o opakovaný nájom nájomného bytu
Predkladá: Bc. Milada Antušová

8. Zoznam žiadateľov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi
      Predkladá: Mgr. Mária Ščecinová

9. Zoznam žiadateľov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi
      Predkladá: Mgr. Mária Ščecinová

10. Zoznam žiadateľov o poskytnutie opakovanej  dávky sociálnej pomoci na  stravovanie
         Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

11. Návrh na zriadenie sociálnej služby – denný stacionár v Zariadení pre seniorov
      Náruč Veselá 1, Prešov
         Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

12. Návrh na rozpočtové opatrenia
      Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

13. Rôzne:
      Informácia o pracovnom stretnutí k problematike bezdomovectva v meste Prešov
      Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská
         Žiadosť o prednostné pridelenie bytu Miroslavovi Gabčovi
      Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová
      Žiadosť o výmenu bytov
        Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová


Prílohy

Zverejnil: Jana Zakarovska 28.10.2015 15:28
tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.