Odbor hlavného architekta mesta

Ing. arch. Mária Čutková
vedúca odboru hlavného architekta mesta
hlavná architektka mesta Prešov
e-mail: maria.cutkova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 211
Mobil: 0905 295 693
Jarková 24, 3 poschodie, č.dv. 416


Ing. arch. Vladimír Krištof
e-mail: vladimir.kristof (@) presov.sk
tel. : 051/3100 230
Mobil: 0905 161 044
2. poschodie, č.dv. 419

Ing. arch. Helena Jacová
architekt
e-mail: helena.jacova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 273
2. poschodie, č.dv. 418

Ing. arch. Štefan Jáni
architekt
e-mail: stefan.jani (@) presov.sk
tel. : 051/3100 276
2. poschodie, č.dv. 418

Ing. arch. Vladimír Ligus
architekt
e-mail: vladimir.ligus (@) presov.sk
tel. : 051/3100 211
2. poschodie, č.dv. 416

Ing. Jana Palková
odborný referent
e-mail: jana.palkova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 275
2. poschodie, č.dv. 418

Ing. arch. Katarína Štofanová
architekt
e-mail: katarina.stofanova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 230
2. poschodie, č.dv. 419

Ing. Pavel Tomčák
odborný referent
e-mail: pavel.tomcak (@) presov.sk
tel. : 051/3100 274
2. poschodie, č.dv. 418

PhDr. Tatiana Urbanová
odborný referent
e-mail: tatiana.urbanova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 208
2. poschodie, č.dv. 415

Aktualizoval: Miroslav Novák, Ing. 24.6.2016 08:52
presov.vadium.sk