Stavebný úrad

Ing. Jozef Tuka
vedúci Stavebného úradu
e-mail: jozef.tuka (@) presov.sk
tel. : 051/3100 538
Mobil: 0910 946 894
Jarková 26, 2. poschodie, č.dv. 322

Ing. arch. Kristína Hakučová
koordinátor
e-mail: kristina.hakucova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 540
Mobil: 0911 246 579
Jarková 26, 2. poschodie, č.dv. 318

Ing. Mária Franková
odborná referentka
e-mail: maria.frankova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 535
Jarková 26, 2. poschodie, č.dv. 302

Milan Lichvár
odborný referent
e-mail: milan.lichvar (@) presov.sk
tel. : 051/3100 530
Mobil: 0904 217 431
Jarková 26, 2. poschodie, č.dv. 306

Bc. Daniela Liptáková
odborná referentka
e-mail: daniela.liptakova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 536
Jarková 26, 2. poschodie, č.dv. 302

Mária Rigasová
odborná referentka
e-mail: maria.rigasova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 536
Jarková 26, 2. poschodie, č.dv. 302

Janka Šimková
odborná referentka
e-mail: janka.simkova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 539
Jarková 26, 2. poschodie, č.dv. 319

Ing. Janka Markovičová
odborná referentka
e-mail: janka.markovicova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 270
Jarková 24, 3. poschodie, č.dv. 421

Oľga Murínová
odborná referentka
e-mail: olga.murinova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 270
Jarková 24, 3. poschodie, č.dv. 421

Ing. Ján Janíček
koordinátor
e-mail: jan.janicek (@) presov.sk
tel. : 051/3100 532
Mobil: 0904 534 297
č.dv. 305

Martin Čajka
odborný referent
e-mail: martin.cajka (@) presov.sk
tel. : 051/3100 531
Mobil: 0905 795 792
č.dv. 304

Silvia Pecková
sekretariát
e-mail: silvia.durkacova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 537
č.dv. 319

Slavomír Kolačkovský
odborný referent
e-mail: slavomir.kolackovsky (@) presov.sk
tel. : 051/3100 531
Mobil: 0907 109 100
č.dv. 304

Mgr. Ján Kovaľ
právnik
e-mail: jan.koval (@) presov.sk
tel. : 051/3100 532
Mobil: 0905 186 593
č.dv. 305

Mgr. Milan Madzik
odborný referent
e-mail: milan.madzik (@) presov.sk
tel. : 051/3100 534
Mobil: 0905 217 767
č.dv. 303

Marián Seman
odborný referent
e-mail: marian.seman (@) presov.sk
tel. : 051/3100 534
Mobil: 0905 340 904
č.dv. 303

JUDr. Miroslav Štefko
právnik
e-mail: miroslav.stefko (@) presov.sk
tel. : 051/3100 533
Mobil: 0907 849 159
č.dv. 306

Mgr. Egon Suchár
referent
e-mail: egon.suchar(@) presov.sk
tel.: 051/3100 530
č.dv. 306

Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 3.6.2016 14:06
presov.vadium.sk