Organizačný odbor

PaedDr. Jozef Smetana
vedúci odboru
e-mail: jozef.smetana (@) presov.sk
tel.: 051/3100 137
Hlavná 73, č.dv. 40

Oddelenie hospodárskej prevádzky
Oddelenie podporných činností
Aktualizoval: Mariana Hurná, Ing. 7.6.2016 12:48
presov.vadium.sk