Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

1. riadne zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej

Komisia MsZ mesta Prešov sociálna a bytová


P o z v á n k a


Pozývame Vás na 1. riadne zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej,

ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2016 o 14.30 hod.

na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 26 (zasadacia miestnosť na I. posch. , č. d. 217)


Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Žiadosti o nájomný byt
Predkladá: Mgr. Anna Šuliková

3. Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu zaradených do žrebovania na určenie poradia pre pridelenie uvoľneného nájomného bytu ul. Majakovského v Prešove
Predkladá: Mgr. Anna Šuliková

4. Žrebovanie uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na určenie poradia pre pridelenie uvoľneného nájomného bytu na ul. Majakovského v Prešove
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

5. Žiadosť o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov
Predkladá: Bc. Milada Antušová

6. Žiadosti o opakovaný nájom nájomného bytu
Predkladá: Bc. Milada Antušová

7. Zoznam žiadateľov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

8. Zoznam žiadateľov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci pre rodiny s nezaopatrenými deťmi
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

9. Návrh na pridelenie uvoľnených malometrážnych nájomných bytov na ul. A. gen. Svobodu v Prešove
Predkladá: Mgr. Anna Šuliková

10. Rôzne
a) Zoznam uvoľnených nájomných bytov vo vlastníctve mesta v zmiešaných bytových domoch
Predkladá: Mgr. Anna Šuliková

b) Zoznam uchádzačov o pridelenie nájomného bytu, ktorí spĺňajú kritériá VZN mesta Prešov č. 5/2011 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov a aktualizovali svoju žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Predkladá: Mgr. Anna Šuliková


Prílohy

Zverejnil: Jana Zakarovska 30.12.2015 10:20
tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.