Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 16/2015 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov počas volebnej kampane

Mesto Prešov podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe § 16 zákona NR SR č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 
v y d á v a 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 16/2015 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov počas  volebnej kampane 

Článok l 
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesto a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Prešov (ďalej len mesto) pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Viac v priloženom dokumente.
Zverejnil: Mariana Hurná, Ing. 4.1.2016 22:52
tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.