UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

V súlade s § 16 zákona č . 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 16/2015 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 5. marca 2016
mesto Prešov  vyhradilo rovnakú plochu pre každý kandidujúci subjekt na umiestňovanie volebných plagátov na informačných stojanoch s obojstrannou vylepovacou plochou, ktoré sú umiestnené 

na Hlavnej ulici v časti pešia zóna v priestore priečneho prepojenia ulíc 
Floriánovej a Metodovej severne od Južného parku.

Plochy na umiestňovanie volebných plagátov na informačných stojanoch sú očíslované od 1 do 23. 
Kandidujúcemu subjektu prislúcha plocha označená s číslom, ktoré je totožné s vyžrebovaným číslom jeho kandidátnej listiny.
Každá plocha má šírku 100 cm a výšku 90 cm.

Viac v priloženom dokumente.Prílohy

presov.vadium.sk