Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

3. riadne rokovanie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej

                                                       Komisia MsZ mesta Prešov sociálna a bytová


                                                                             Pozvánka


Pozývame  Vás na 3. riadne zasadnutie komisie MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej, ktoré sa uskutoční dňa
                                              


                                                                10. februára 2016 o 14.30 hod.


na Mestskom úrade v Prešove, Jarkova 26 (zasadacia miestnosť na I. posch., č.d. 217)

 

Program rokovania:
 
1. Otvorenie

2. Zoznam žiadateľov o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci pre občanov mesta  na úhradu mimoriadne zvýšených výdavkov a na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie pri zabezpečovaní základných životných podmienok
        Predkladá: Mgr. Viera Horňáková

3. Zoznam žiadateľov o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci pre občanov mesta  na úhradu mimoriadne zvýšených výdavkov a na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie pri zabezpečovaní základných životných podmienok
        Predkladá: Mgr. Iveta Dulínová

4. Návrh na  pridelenie uvoľnených nájomných bytov na ul. Štúrova a ul. Levočská v Prešove na základe žrebovania
        Predkladá:  Mgr. Anna Šuliková

5. Žrebovanie uchádzačov o pridelenie uvoľnených nájomných bytov na ul. Štúrova a na ul. Levočská v Prešove
        Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

6. Žiadosti o opakovaný nájom nájomného bytu
        Predkladá:  Bc. Milada Antušová

7. Žiadosť o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v  nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov
        Predkladá: Bc. Milada Antušová

8. Žiadosť o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt v  nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov
        Predkladá: Bc. Milada Antušová

9. Zariadenia pre seniorov – verejný poskytovateľ- ekonomicky oprávnené náklady pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov za  rok 2015
        Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

10. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – prepravnej služby na rok 2016
        Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

11. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre fyzické osoby na rok 2016
        Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

12. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na rok 2016
        Predkladá:  Mgr. Terézia Bilasová

13. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni na rok 2016
        Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

14. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – tlmočníckej služby na rok 2016
        Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

15. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci na rok 2016
        Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

16. Domáca opatrovateľská služba – verejný poskytovateľ - ekonomicky oprávnené náklady pri zabezpečení poskytovania domácej opatrovateľskej služby za rok 2015
        Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

17. Sociálna služba – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života – verejný poskytovateľ - ekonomicky oprávnené náklady pri zabezpečení poskytovania pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života za rok 2015
        Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

18. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na rok 2016
        Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

19. Návrh na rozpočtové opatrenie
        Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská


        Prílohy

Zverejnil: Terezia Bilasova 3.2.2016 17:00
tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.