Mesto PREŠOV

Friday - 23. October 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Mestská polícia opakovane upozorňuje

     Opakované upozornenie zo strany Mestskej polície v Prešove - starostlivosť o pozemky! 

     Bohužiaľ, každoročne sa stretávame so situáciou, kedy majitelia, resp. nájomcovia poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na území mesta si neplnia svoje zákonom stanovené povinnosti vo veci realizácie opatrení proti rozširovaniu burín spočívajúce hlavne v pravidelnom kosení (najmenej 2 x do roka). Tieto opatrenia majú určite svoj zmysel. Nielen, že zabránia rozširovaniu burín a škodcov, ale pomôžu aj alergikom a v neposlednom rade zabránia požiarovosti, hlavne v jarnom období, kedy nezodpovedné osoby majú „záľubu“ vo vypaľovaní trávy. 

     Mestská polícia každoročne rieši desiatky prípadov neudržiavaných pozemkov, ktoré nielenže neplnia estetické náležitosti, ale sú hlavne pôvodcom vážnych alergických reakcií ľudí a napomáhajú ľahkému šíreniu inváznych rastlín. Samozrejme, že nesplnenie si zákonom stanovenej povinnosti má za následok aj možnosť finančnej pokuty, ktorá nie je práve najnižšia.

     Z toho dôvodu pristupujeme k riešeniu tohto problému aj cestou preventívnych opatrení a jedným z týchto opatrení je aj takéto opakované upozornenie pre vlastníkov, resp. nájomcov takýchto pozemkov na povinnosť starostlivosti o pozemky. Tak, aby sa táto starostlivosť stala samozrejmou a nie vynútenou. 

     Opätovne vyzývame majiteľov, resp. nájomcov, aby si uvedomili začiatok plnenia povinnosti, konkrétne vykášania svojich pozemkov na území mesta a vyhli sa tak zbytočným represívnym opatreniam v zmysle príslušnej právnej legislatívy. Do pozornosti tak dávame ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 7b, ods. 3, ako aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2010 o čistote mesta a verejnom poriadku, druhá časť, čl. 3, ods. 4, písm. „a“. Tiež do pozornosti dávame Všeobecné záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov, druhá časť, čl. 7, ods. 3. 

      Sme presvedčení, že touto formou sa nám podarí včas eliminovať problém nevykosených pozemkov tak, aby v konečnom dôsledku boli spokojní všetci obyvatelia a návštevníci nášho mesta. Ďakujeme.    

      Opätovne do pozornosti Vám dávame možnosť bezplatného oznamovania negatívnych udalostí na LTV 159, ktorá je tu 24 hodín pre Vás.

 

Vaša mestská polícia

 


Zverejnil: Slavomír Pavelka 19.4.2016 11:02
Aktualizoval: Veronika Kmetóny Gazdová, PhDr.,PhD. 19.4.2016 15:29 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.