Mesto PREŠOV

Wednesday - 01. December 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 27.9.2004 číslo: 204/2004 k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. polrok 2004

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. polrok 2004;

s c h v a ľ u j e
úpravu plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2004 v hodnote 61,202 tis. Sk, pri zachovaní vecnosti pôvodného plánu.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: JUDr. Katarína Ďurčanská v.r.
Dorota Straková Ing. Štefan Vaško v.r.
PhDr. Ivan Benko v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.