Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 27.9.2004 číslo: 206/2004 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu...

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

u z n á š a s a a s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: JUDr. Katarína Ďurčanská v.r.
Dorota Straková Ing. Štefan Vaško v.r.
PhDr. Ivan Benko v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.