Mesto PREŠOV

Wednesday - 01. December 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 27.9.2004 číslo: 210/2004 k návrhu na zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

z r i a ď u j e
Komisiu Mestského zastupiteľstva v Prešove na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov s účinnosťou od 1.10.2004;
v o l í
za členov komisie týchto poslancov MsZ:
1. JUDr. Katarína Ďurčanská (KDH)
2. JUDr. Milan Berdis (SDĽ)
3. Ing. Štefan Vaško (ANO)
4. Ing. arch. Jozef Kužma (DS)
5. Mgr. Juraj Hurný (SDKÚ)
6. PhDr. Štefánia Andraščíková, MPH (SMER)
7. PhDr. Ivan Benko (NEZÁVISLÝ POSLANEC)
u k l a d á
1. Ing. Jánovi Dobrovičovi, prednostovi MsÚ
zadefinovať Komisiu MsZ v Prešove na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Štatúte mesta Prešov.
Termín: novembrové MsZ
2. Mgr. Jozefovi Smetanovi, vedúcemu OVS MsÚ
zvolať prvé zasadnutie Komisie MsZ v Prešove na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v lehote do 31.10.2004.

ž i a d a
Komisiu Mestského zastupiteľstva v Prešove na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
vypracovať rokovací poriadok, ktorým sa bude riadiť počas funkčného obdobia.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka
Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: JUDr. Katarína Ďurčanská (nepodpísala)
Dorota Straková Ing. Štefan Vaško v.r.
PhDr. Ivan Benko v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.