Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Aktuality mesta Prešov - SO pre IROP


Oznam o zrušení výziev na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1, IROP-P04-SC 4.2.1-2016-2

RO pre IROP pristúpil dňa 10.06.2016 v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie a o zmene a doplnení niektorých zákonov k zrušeniu výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 zameranej na Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl vyhlásenej dňa 28.01.2016 a výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO4-SC4.2.1-2016-2 zameranej na Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia vyhlásenej dňa 14.03.2016. Dôvodom zrušenia výziev je existencia objektívnych dôvodov (výzvy boli vydané v nesúlade so zákonom), pre ktoré nie je možné financovať predložené žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výziev.

Žiadosti o NFP predložené do dátumu zrušenia výziev budú vrátené späť žiadateľom. 
Po odstránení identifikovaných nedostatkov budú predmetné výzvy opätovne vyhlásené.


Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP


Zverejnil: Ing. Stanislav Uhrín 24.5.2016 13:57
Aktualizoval: Ing. Stanislav Uhrín 4.7.2016 09:30 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.