Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný - príležitostný predaj na území mesta Prešov v nebytových priestoroch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor ekonomiky a podnikania, oddelenie daní, poplatkov a podnikania, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Daniel Kormoš, tel. 051/3100243
K vybaveniu potrebujete:
1. Predávajúci registrovaný podľa živnostenského zákona, príp. Obchodného zákonníka k žiadosti doloží:
- kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení, resp. kópiu výpisu z obchodného registra
- fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,
- nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nebytového priestoru, príp. verejného priestranstva, na ktorom bude realizovaný predaj
2. Predávajúci prebytky z vlastnej pestovateľskej činnosti k žiadosti doloží:
- kópia listu vlastníctva na pozemok (nie staršia ako tri mesiace), resp. potvrdenie obce o vlastníctve (nájme) pôdy
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
do 30 dní
Zákonná úprava:
zákon č. 101/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, VZN mesta Prešov č. 7/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Zverejnil: Ľudmila Lišková 26.5.2016 08:53
tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.