Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zo dňa 27.9.2004 číslo: 217/2004 k návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z rezervy kapitálových výdavkov pre rok 2004 v prospech investičných akcií na úseku...

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

s c h v a ľ u j e
1. Použitie finančných prostriedkov z rezervy kapitálových výdavkov pre rok 2004 v čiastke 136.000, - Sk v prospech investičných akcií realizovaných na základných školách v Prešove.
2. Použitie finančných prostriedkov zostatku z rezervy kapitálových výdavkov pre rok 2004 v čiastke 264.000, - Sk na vyregulovanie rozvodov ÚK – časť strojovňa pre ZŠ Važecká.
3. Použitie finančných prostriedkov zostatku zo spolufinancovania euro projektov 5 % z kapitálových výdavkov pre rok 2004 v čiastke 502.000, - Sk v prospech rekonštrukcií školských bazénov na ZŠ Májové námestie 1 a ZŠ Mirka Nešpora 2.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka Overovatelia zápisnice:
Za správnosť: JUDr. Katarína Ďurčanská v.r.
Dorota Straková Ing. Štefan Vaško v.r.
PhDr. Ivan Benko v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.