Mesto PREŠOV

Monday - 08. March 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Činnosť Denného centra Jiráskova za 1. polrok 2016


   Denné centrum na Jiráskovej ulici má 95 členov, z toho 16 mužov, 79 žien. Otvorené je 5 dní v týždni od 13.OO do 16.30 hod. Činnosť je pestrá a rôznorodá. Samozrejme, že  je prispôsobená každej vekovej kategórii a tiež pre členov so zdravotnými problémami.

    Za prvý polrok 2016 bolo usporiadaných 53 akcií. Boli to 13 športových, 33 kultúrnospoločenských, 4 vzdelávacie a 3 charitatívne. Každý z členov si mal možnosť vybrať.  Najväčší záujem je vždy o kultúrnospoločenské aktivity. Spomeniem aspoň niektoré najviac zaujímavé a príťažlivé. Boli to – posedenie pri trojkráľovej kapustnici, fašiangy v dennom centre, celodenné výlety: Starý Smokovec prehliadka kostolov, Hrebienok – ľadový dom, Rajnerová útulňa, dedinka – Lačnov, jaskyňa Zlá diera, aragonitová jaskyňa, kaštieľ Betliar, konský dvor Brzotín, hrad v Trenčianskych  Tepliciach.  Pokiaľ nám prialo počasie boli to tiež výlety do prírody spojené s opekaním – Borkut, Sigord, Kalvária a Ruská Nová Ves. Navštívili sme aj  soľnú jaskyňu v Solivare, ďalej bola to prehliadka zrekonštruovaného múzea v Solivare pri jeho otvorení, účasť na otvorení výstavy obrazov maliarky Grešákovej v knižnici P.O.H. v Prešove, posedenia  k MDŽ, Dňu matiek a 7 posedení s členmi a zároveň oslávencami životných jubileí. Nádherných 7 dní relaxovalo 23 členov DC v rekreačnom zariadení v Trenčianskych Tepliciach.

    Záujem bol aj o športové akcie, ktoré pripravovalo mesto alebo iné zariadenia pre seniorov. Medzi nimi bol prešovský päťboj,  minigolf v zariadení Náruč, kde sme získali 2. miesto a Cemjatská olympiáda v zariadení Harmónia Cemjata. Najväčším relaxom a oddychom členov DC je vždy bowling. V prvom polroku sa pri bowlingovej dráhe stretli 7 krát. V rámci projektu starší mladším a naopak sa členovia DC stretli so žiakmi ZŠ Vážecká 4 krát pri rôznych spoločenských hrách, kvíze, hádankách a iných športových disciplínach. Pekné popoludnie strávili žiaci v DC, kde bol pre nich okrem občerstvenia pripravený aj vedomostný test z oblasti prírodovedy pod názvom „Čas pre prírodovedu“.

     Zastúpenie mala aj vzdelávacia oblasť napr. besedy s kozmetičkou s praktickými ukážkami, literárne pásmo o Ľudovítovi Štúrovi v mesiaci knihy a tiež sociálne poradenstvo s prednáškou o možnostiach umiestnenia klientov v zariadeniach. Nemôžem nespomenúť aj vzdelávacie aktivity členov v Šarišskom osvetovom stredisku – akadémia tretieho veku a pravidelné mesačné stretnutia v klube bylinkárov v knižnici P.O.H. v Prešove.

   V DC pracuje aj 10 členný kolektív speváčiek pod vedením p. Nižníkovej, ktoré svojimi vystúpeniami tešia aj klientov iných zariadení. V prvom polroku to boli dve vystúpenia v zariadení Náruč a jedno vystúpenie v Klube dôchodcov v Drienovskej Novej Vsi.

   Spomenula som naozaj iba časť akcií, ktoré sme pre svojich členov v prvom polroku pripravili a či to bolo dosť alebo málo nechám posúdiť  Vás.                             
                                                          ved. DC Anna Lukáčová

Zverejnil: Jana Zakarovska 21.6.2016 15:59
Aktualizoval: Jana Zakarovska 21.6.2016 16:00 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.